Neidio i'r prif gynnwy

Ein Llywodraethiant

Rydym yn arwain, cyfarwyddo a rheoli ein systemau a'n prosesau mewnol trwy lywodraethu, er mwyn ein cefnogi i gyflawni ein hamcanion sefydliadol.

Cliciwch ar y tabiau isod er mwyn cael mynediad i wybodaeth a dogfennau yn ymwneud â Llywodraethu.

HYSBYSIAD CYDYMFFURFIO – ADRAN 44 MESUR Y GYMRAEG (CYMRU) 2011

Safonau Cenedlaethol

Cynllun Cydraddoldeb 2021-22

Protocol gweithredol rhwny arolygiaeth gofal iechyd cymry a bwrdd cynghorau iechyd cymuned cymru

Y Bwrdd a Chynghorau Iechyd Cymuned yng Nghymru Adroddiad Cydraddoldeb 2020-2021

Cynllun Gweithredol 2020-2021

Cynllun Cyhoeddi

Hysbysiad Preifatrwydd

Rhannu: