Neidio i'r prif gynnwy

Ein Tîm

Staff Cyngor Iechyd Cymuned Bae Abertawe:

Mwoyo Makuto, Prif Swyddog

Susan Evans, Dirprwy Brif Swyddog

Miranda Metha, Rheolwr Busnes

Jessica Skinner-Quinn, Cynorthwydd Gweinyddol

Evelina Rowlands, Eiriolwr Cwynion

Ian Coleman, Eiriolwr Cwynion

Deborah Lawson, Swyddog Cymorth Eiriolaeth Cwynion

Tricia Cole, Swyddog Cymorth Eiriolaeth Cwynion

Angharad Sargent, Swyddog Monitro a Chraffu

Victoria Davies, Swyddog Ymgysylltu a'r Claf a'r Cyhoedd

 Kathryn Rowe, Swyddog Cymorth Eiriolaeth Cwynion

 

Aelodaeth Lawn o Gyngor Iechyd Cymuned Bae Abertawe:

Awdurdod Lleol

Cyng Angharad Aubrey (Castell-nedd Port Talbot)

Cyng Carolyn Edwards (Castell-nedd Port Talbot)

Cyng Sharon Freeguard (Castell-nedd Port Talbot)

Cyng Charlotte Galsworthy (Castell-nedd Port Talbot)

Cyng Mandy Evans (Abertawe)

Cyng Wendy Lewis (Abertawe)

Cyng Paulette Smith (Abertawe)

Mudiadau Gwirfoddol

Farida Patel (Castell-nedd Port Talbot) - Cadeirydd Pwyllgor Lleol Castell-nedd Port Talbot

Dana Evans (Abertawe)

Ann Spinks (Abertawe)

Llywodraeth Cymru

Hugh Pattrick (Castell-nedd Port Talbot) - Cadeirydd CIC Bae Abertawe

Margaret Price (Castell-nedd Port Talbot) - Is-gadeirydd CIC Bae Abertawe

Wendy Lloyd Davies (Abertawe) - Cadeirydd Pwyllgor Lleol Abertawe

Elisabeth Thomas (Castell-nedd Port Talbot)

Aeolau Cyfetholedig

Calvin Smith (Abertawe)

Malcolm Harrington (Abertawe)

Rhannu: