Neidio i'r prif gynnwy

Ein Tîm

Staff Cyngor Iechyd Cymuned Bae Abertawe:

Mwoyo Makuto, Prif Swyddog

Susan Evans, Dirprwy Brif Swyddog

Miranda Metha, Rheolwr Busnes

Jessica Skinner-Quinn, Cynorthwydd Gweinyddol

Evelina Rowlands, Eiriolwr Cwynion

Ian Coleman, Eiriolwr Cwynion

Deborah Lawson, Swyddog Cymorth Eiriolaeth Cwynion

Victoria Davies, Swyddog Ymgysylltu a'r Claf a'r Cyhoedd

 Kathryn Rowe, Swyddog Cymorth Eiriolaeth Cwynion

 

Aelodaeth Lawn o Gyngor Iechyd Cymuned Bae Abertawe:

Awdurdod Lleol

Cyng Angharad Aubrey (Castell-nedd Port Talbot)

Cyng Charlotte Galsworthy (Castell-nedd Port Talbot)

Cyng Mandy Evans (Abertawe)

Mudiadau Gwirfoddol

Farida Patel (Castell-nedd Port Talbot) - Cadeirydd Pwyllgor Lleol Castell-nedd Port Talbot

Dana Evans (Abertawe)

Ann Spinks (Abertawe)

Calvin Smith (Abertawe)

Llywodraeth Cymru

Hugh Pattrick (Castell-nedd Port Talbot) - Cadeirydd CIC Bae Abertawe

Margaret Price (Castell-nedd Port Talbot) - Is-gadeirydd CIC Bae Abertawe

Elisabeth Thomas (Castell-nedd Port Talbot)

Aeolau Cyfetholedig

Malcolm Harrington (Abertawe)

Judie Michael (Abertawe)

Yaw Amo-Badu (Abertawe)

Pamela Ebrahim (Abertawe)

Rhannu: