Neidio i'r prif gynnwy

Cael Help

Beth i'w ddisgwyl os penderfynwch weithio gyda gwasanaeth eiriolaeth CIC i godi pryder am ofal a / neu driniaeth y GIG.

Mae gennym eiriolwyr cwynion sy'n gallu defnyddio pecynnau cymorth cyfathrebu a chael gafael ar ddehonglwyr. Gallwn ddarparu gwybodaeth mewn ffordd sy'n addas i chi. Gallwn ddarparu gwybodaeth mewn gwahanol ieithoedd, print bras, hawdd ei ddarllen a fformat sain.

Rhowch wybod i ni beth sydd ei angen arnoch a byddwn yn gwneud ein gorau i helpu.

Eich hawl i eiriolaeth cwynion

Yn ôl y gyfraith, mae gan bobl sy'n dymuno cwyno am y gofal a / neu'r driniaeth a gânt gan y GIG hawl i wasanaethau eirioli annibynnol, cyfrinachol i'w helpu i wneud eu cwyn.

Fodd bynnag, efallai yr hoffech anfon eich cwyn eich hun yn uniongyrchol at sefydliad perthnasol y GIG. Gellir cyrchu dolenni i'r tudalennau gwe perthnasol fel a ganlyn:

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Ombwdsmon

 

 

Rhannu: