Neidio i'r prif gynnwy

Arolygon Byw

Er mwyn gwneud ein gwaith, mae angen adborth oddi wrth gleifion neu'r cyhoedd ar bob agwedd o wasanaethau'r GIG, yn enwedig oddi wrth bobl sydd â phrofiadau diweddar. Cedwir eich hunaniaeth yn gyfrinachol. Os byddai'n well gennych e-bostio eich sylwadau, mae croeso i chi wneud hynny drwy'r cyfeiriad e-bost isod 

swanseabay@waleschc.org.uk

Yn ystod 2020/2021, byddwn yn cyflwyno rhaglen o weithgaredd ymgysylltu a chraffu i gefnogi ein blaenoriaethau lleol. Gweler isod ddolenni i'r arolwg: -

Cyngor Iechyd Cymuned Bae Abertawe Holiadur Cynllunio 2021-2022 - https://svy.at/ka4ng

askmyGP - https://svy.at/xri1g

Arolwg Iechyd Meddwl - https://svy.at/hep1g

Gwasanaethau Iechyd Meddwl y GIG - https://svy.at/hep1g

Claf Claf Mewnol - https://svy.at/decng

Hoffai CIC BA hefyd glywed eich adborth/profiadau am wasanaethau'r GIG. Gweler isod:-

Eich Profiad o Wasanaethau’r GIG
Gofal Nyrsio Sylfaenol
Beth yw eich profiad o’r gofal sy’n cael ei ddarparu yn y Gymuned?

Gofal y GIG yn ystod argyfwng Coronafirws

 

Rhannu: