Neidio i'r prif gynnwy

Gwella Gwasanaethau'r GIG

 
Rôl Cynghorau Iechyd Cymuned pan fydd y GIG eisiau newid gwasanaethau


Mae newid yn digwydd yn y GIG bob dydd mewn ysbytai, mewn meddygfeydd ac mewn gwasanaethau cymunedol eraill.

Mae hyn yn digwydd am lawer o resymau. Mae ein hanghenion iechyd yn newid. Mae datblygiadau meddygol yn arwain at wahanol ffyrdd o ddarparu gofal iechyd. Gall y gweithlu a heriau eraill hefyd ysgogi newidiadau yn y ffordd y darperir gwasanaethau'r GIG.

Rhaid i fyrddau iechyd lleol gynllunio, dylunio a datblygu gwasanaethau'r GIG gyda phobl leol, o'r dechrau. Mae hyn yn helpu i sicrhau bod gwasanaethau iechyd lleol yn diwallu anghenion y bobl a'r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu yn y presennol a'r dyfodol.

Rhaid i Fyrddau Iechyd ddweud wrth eu CIC lleol pryd maen nhw am wneud newid sy'n effeithio ar bobl. Rhaid i CICau weithio gyda'u Bwrdd Iechyd pryd bynnag y mae'n ystyried gwneud newid.

Mae CICau yn cynrychioli buddiannau'r cyhoedd a chleifion. Mae CICau yn sicrhau bod sefydliadau'r GIG yn gofyn i bobl am eu barn ac yn gwrando ar yr hyn sydd ganddynt i'w ddweud.

Rhannu: